Kako se registrovati na R&S ?


Proces registracije je veoma jednostavan i kratak. Potrebno je kliknuti na polje “Prijavi se” u gornjem desnom uglu na početnoj stranici, nakon čega možete kliknuti na dugme Registruj se. U dostupna polja je potrebno upisati podatke: ime firme, ID i PDV broj, kontakt osobu, telefon i email. Izaberite željeni password koji ćete upotrebljavati prilikom prijave. Svaki registrovani korisnik snosi odgovornost za tačnost podataka i njihovu istinitost prilikom registracije. U trenutku registracije, registrovani korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa sadržajem općih uvjeta poslovanja kao i njihovim mogućim izmjenama i dopunama te da prihvata prava i obaveze koje mu pripadaju na temelju njih. Prihvatanjem općih uvjeta, korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.